Pozwoliłem sobie zmodyfikować skrypt w Ruby autorstwa Nicholasa Pike, wyświetlający nasze ulubione piosenki z last.fm na Twiterze, dodając mu także obsługę naszego rodzimego Blipa. Skrypt sprawdza co 5 min czy nie zaznaczyliśmy nowej piosenki jako ‘lubię‘, jeśli odnajdzie taką zmianę zaktualizuje nasz status na obu mikroblogach.

Jeśli chcemy korzystać tylko z jednego z systemów wystarczy pozostawić puste pola nazwy użytkownika i hasło dla danego konta , a skrypt nie będzie próbował aktualizować danego mikrobloga.

#!/usr/bin/env ruby
# @author: Nicholas Pike - npike@npike.net
#blip-mod: Harv - http://harv.pl

require 'net/http'
require 'rexml/document'

# Dane dla Twittera
TW_USER = ''
TW_PASS = ''
# Dane dla Blipa
BL_USER = ''
BL_PASS = ''

# Nazwa użytkownika w Last.fm
LF_USER = ""

# DO NOT CHANGE BELOW THIS
TW_URL = 'http://twitter.com/statuses/update.xml'
BL_URL = 'http://api.blip.pl/updates'
LAST_FM_URL = "http://ws.audioscrobbler.com/1.0/user/#{LF_USER}/recentlovedtracks.xml"

# temp variables
last_url = ""
first_run = 1

def postToTwitter(message)
 begin
  url = URI.parse(TW_URL)
  req = Net::HTTP::Post.new(url.path)
  req.basic_auth TW_USER, TW_PASS
  req.set_form_data({'status' => message})
  begin
   res = Net::HTTP.new(url.host, url.port).start {|http| http.request(req) }
   case res
    when Net::HTTPSuccess, Net::HTTPRedirection
     if res.body.empty?
      puts "Twitter nie odpowiada"

     else
      puts 'Twitter zaktualizowany'

     end
    else
     puts 'Aktualizacja sie nie powiodla'
     # res.error!

    end
  rescue
   puts $!

  end
 rescue SocketError
  puts "Twitter jest niedostepny"

 end
end

def postToBlip(message)
 begin
  url = URI.parse(BL_URL)
  req = Net::HTTP::Post.new(url.path)
  req.basic_auth BL_USER, BL_PASS
  req.set_form_data({'body' => message})
  begin
   res = Net::HTTP.new(url.host, url.port).start {|http| http.request(req) }
   case res
    when Net::HTTPSuccess, Net::HTTPRedirection
     if res.body.empty?
      puts "Blip nie odpowiada"

     else
      puts 'Blip zaktualizowany'

     end
    else
     puts 'Aktualizacja sie nie powiodla'
     # res.error!

    end
  rescue
   #puts $!


  end
 rescue SocketError
  puts "Blip jest niedostepny"

 end
end

while true

# get the XML data as a string
xml_data = Net::HTTP.get_response(URI.parse(LAST_FM_URL)).body
doc = REXML::Document.new(xml_data)

if ( doc.elements["recentlovedtracks/track[1]/url"].text != last_url)
  puts "No match"

  last_url = doc.elements["recentlovedtracks/track[1]/url"].text
  last_artist = doc.elements["recentlovedtracks/track[1]/artist"].text
  last_name = doc.elements["recentlovedtracks/track[1]/name"].text

  short_url = Net::HTTP.get_response(URI.parse('http://is.gd/api.php?longurl='+last_url)).body

  message = "Last.FM: #{last_name} - #{last_artist} \n\n#{short_url}"

 # Dont send a twitter message on first run of script
  if (first_run != 1)
   if (TW_USER != '')
    postToTwitter(message)
    end
   if (BL_USER != '')
    postToBlip(message)
   end
  end
  first_run = 0
else
 puts "Brak zmian"
end
sleep 200
end

Czekam na komentarze, jeśli będzie zapotrzebowanie mogę w wolnej chwili przepisać to do php.